Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Шановні читачі!


Науково-пізнавальне видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» присвячується дружині, другу й соратнику, автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

У сучасному світі, що бурхливо розвивається, особливо коли поступ інформаційних технологій випередив навіть найоптимістичніші прогнози і продовжує дивувати нашу уяву, енергетика залишається і ще тривалий час залишатиметься тією базовою галуззю, на фундаменті якої розвиватимуться як традиційні, так і найпрогресивніші напрями економіки та досягнення людства.

Безумовно, щоб енергетика могла виправдовувати покладені на неї надії, дуже важливо мати постійну підтримку як з боку професійного співтовариства, так і самої економіки в особі фінансових установ. Адже розвиток у сучасному світі не видається можливим без постійної реконструкції, модернізації й введення в дію нових енергетичних потужностей. З цією метою українськими галузевими підприємствами та профільним міністерством тоді ще Української РСР у далекому 1991 р. був утворений «ЕНЕРГОБАНК», який і на сьогодні є надійною опорою й гарантією подальшого розвитку вітчизняної енергетики. «ЕНЕРГОБАНК» надавав неоціненну підтримку редакції протягом всього часу підготовки, написання та видання книг ««Енергетика: історія, сучасність і майбутнє».

Адже і в наш час чимало освічених людей, навіть не займаючись енергетикою, бажають мати системне уявлення про цей найважливіший, дивовижний й багато у чому загадковий сегмент людського життя, розуміти основні аспекти, що стосуються виробництва, передачі й використання електроенергії, бути обізнаними про її найновіші досягнення. Цьому сприяють інтенсивний розвиток і швидке вдосконалення енерготехнологій (застосування принципово нових високоефективних технологій виробництва електроенергії, поява нових видів електричних машин, обладнання, засобів передачі енергії, заснованих на нетрадиційних принципах дії, впровадження енергозберігаючого обладнання і таке інше).

Це науково-пізнавальне видання призначене для спеціалістів енергетичної сфери, державних службовців, вчених, викладачів, студентів технічних вузів, школярів старших класів й самого широкого кола читачів, які цікавляться енергетикою. Вичерпна інформація щодо всіх аспектів історії розуміння одержання й використання енергії в ретроспективному плані відрізняє дане видання. Для допитливих читачів, працівників енергетичних і суміжних галузей воно є корисним джерелом поповнення свого інтелектуального багажу та професійних знань. Як відомо, ніякі інші джерела не можуть замінити книгу з її можливостями передачі поколінням історичних, технічних й економічних знань, а також даних про творчі й трудові подвиги філософів, вчених, конструкторів, інженерів та всіх тих, хто забезпечив створення й становлення самої необхідної людству галузі – енергетики.

Друге, перероблене науково-пізнавальне видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» не енциклопедія і не довідник з енергетики. Його призначення – розкрити перед читачами внутрішній механізм розвитку науки про енергетику, показати міцність фундаменту, на якому базується будова сучасної енергетики, пояснити, як окремі спостереження та експерименти завершуються встановленням загальних закономірностей. Тільки енергетика відзначилась такою кількістю геніальних відкриттів, філософських прозрінь, досліджень та висновків видатних представників людства, які присвятили їй свій талант, знання та досвід. Це видання складається із книг:

Перша й друга книги даного видання висвітлюють передумови використання вогню та води людиною, знайомлять із зародженням і становленням науки, показують розвиток вчення про теплоту, про електрику й магнетизм, становлення електроенергетики, створення перших теплових машин, електростанцій, ядерних реакторів.

Якщо третя книга видання була присвячена розвитку теплоенергетики і гідроенергетики, то четверта містить розділи про атомну енергетику й розвиток об’єднаних енергосистем. В останній – п’ятій – книзі значна частина матеріалу присвячена відновлювальній нетрадиційній енергетиці, енергозбереженню й впливу енергетики на навколишнє середовище, його охорону. На завершення викладено правові та економічні аспекти функціонування енергетики, розглянуто основні тенденції світової енергетики і Енергетичну стратегію України до 2030 року.

Більшість розвинутих країн у ХХІ столітті розуміє, що розв’язання найскладніших глобальних і поточних проблем полягає у побудові суспільства, заснованого на знаннях, де вирішальне значення відіграють енергетичні проблеми. Рушійною силою розвитку в такому суспільстві є наука, інновації, високі технології, насамперед енерготехнології.

Організатори і автори цього видання поставили перед собою завдання показати, який тяжкий шлях пройшло людство у пізнанні законів природи, скільки геніальних осяянь, пристрастей, трагедій супроводжували людей в процесі створення найскладнішого технологічного продукту – електричної енергії, що на сьогодні є основою існування і каталізатором розвитку сучасної цивілізації. Спираючись на свої можливості, здібності й талант, вони послідовно, чітко і доступно намагались поділитись своїми професійними знаннями і досвідом, який мають, передати їх наступним поколінням, забезпечуючи таким чином спадковість, яка є фундаментом розвитку науки, суспільства і цивілізації в цілому. Автори виклали матеріал на такому рівні, коли читач мимоволі відчуває себе прямуючим тяжким і складним шляхом накопичення фундаментальних знань про енергетику, переходить від найпростіших і звичних понять до більш складних, стає активним учасником процесу пізнання та засвоєння основних законів енергетики. Цікаві й ефектні фотографії, оригінальні таблиці та схеми роблять викладення більш наочним. Вважаю, що автори успішно впоралися з поставленим завданням.

Колектив авторів видання великий: сюди входять провідні вчені й спеціалісти різних регіонів України: Києва, Донецька, Львова, Миколаєва, Харкова. Перераховувати їх немає потреби (відомості про них подаються у виданні), всі вони яскраві особистості й відомі люди. Просто від душі хочеться висловити всім їм глибоку подяку за ту величезну працю, яку вони здійснили, за самовіддачу, безкорисливість і самовідданість, виявлені ними.

Незмінними організаторами, координаторами, рушійною силою цього видання є Світлана Григорівна Плачкова і Галина Давидівна Данилко.

І.В. Плачков,
канд. техн. наук,
міністр палива та енергетики України у 1999, 2005–2006 рр.Видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» охоплює проміжок часу від приборкання людиною енергії вогню, вітру та води до сучасних наукових досягнень людського розуму в пізнанні, освоєнні, перетворенні та використанні енергії, нагадає пов’язані з цим найважливіші відкриття науки, ознайомить з поглядами на головні напрямки розвитку енергетики майбутнього.

Поділяючи думку про те, що інтелект нації багато в чому залежить від книг, які читають люди, я дуже сподіваюсь, що це видання приверне увагу молоді й допоможе їй визначитися з вибором майбутньої професії, стане чудовим надбанням для широкого кола читачів, не байдужих до майбутнього енергетики, і служитиме розширенню світогляду та підвищенню компетенції фахівців та професіоналів у галузі енергетики.

Борис Патон,
академік, президент Національної академії наук України

 


 


Відзначаємо надзвичайно високий професійний, науково-технічний та пізнавальний рівень видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє», яке є актуальним і буде використовуватись найширшим колом читачів, в першу чергу фахівцями енергетичної галузі.

Особливо важливим є те, що книги будуть надруковані державною українською мовою.

В. Мазяр,
Заступник Голови Правління
ПАТ «Західенерго»