Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Про авторів

Щира подяка всім людям, хто безпосередньо чи опосередковано причетний до створення науково-пізнавального видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» за їх працю, допомогу, поради, критику, підтримку і сприяння.    

Науково-пізнавальне видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» - результат багаторічної роботи людей різних професій,  різного віку і різних уподобань, не байдужих до енергетики.

Ще у січні 2001 року з ініціативи С.Г. Плачкової при підтримці Голови правління АК «Київенерго» І.В.Плачкова була створена робоча група для підготовки до написання такого науково-пізнавального видання, яке б відображало основні етапи становлення, розвитку і функціонування енергетичної галузі, починаючи від зорі людської цивілізації до її сучасного стану і закінчуючи поглядом у майбутнє.

 

Світлана ПлачковаСвітлана ПлачковаПлачкова Світлана Григорівна, завідуюча секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції, енергетик та юрист за освітою, стояла біля початків формування енергетичного та ядерного законодавства України і працювала над розробкою 13 основних законів України, серед яких базові - «Про електроенергетику», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та інші, а також у створенні Енергетичної стратегії України до 2030 року, направленої на зміцненняенергетичної безпеки держави, співавтор розділу «Законодавство, що регулює відносини в паливно-енергетичному комплексі». З першого до останнього дня роботи над текстом всіх книг видання Світлана Григорівна була координатором, консультантом, критиком, порадником, допомагала знайти вихід з будь-якої ситуації і незмінно вірила в успіх розпочатої справи.

Іван ПлачковІван ПлачковПлачков Іван Васильович, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений енергетик України, голова правління-генеральний директор АК «Київенерго» (1995-2005), міністр палива та енергетики України (1999, 2006-2006), голова Наглядової ради ПАТ «Київенерго», автор і співавтор багатьох розділів видання. Справжній професіонал, людина, яка ще в ранньому дитинстві влюбилась в енергетику і зберегла цю любов на все життя, робив все можливе для створення даного видання.

Завдяки таким людям, ентузіастам, захопленим перспективною ідеєю дбати про розвиток енергетичної галузі і наступні покоління енергетиків, стало можливим здійснення даного задуму. Активна моральна, організаційна, фінансова підтримка цих людей, їх мудрість, розуміння, глибоке переконання в необхідності такої роботи сприяли тому, що практично в 2010 році всі книги науково-пізнавального видання вийшли в світ.

До складу робочої групи ввійшли Плачкова С.Г. від секретаріату комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, Іванова Н.Л. і Трофименко Ю.І. від АК «Київенерго», Варламов Г.Б. від НТУУ «КПІ», Запатріна І.В. від Фонду сприяння розвитку регіональних ініціатив, Петренко Д.В. від ж-лу «Енергетика і електрифікація», Сігал І.Я. і Домбровська Е.П. від Інституту газу НАНУ, Дунаєвська Н.І. від Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ.    

Розпочалась   наполеглива, тривала і клопітка робота з обговорення та узгодження структури науково-пізнавального видання, уточнення змісту окремих книг і розділів, формування авторського колективу для написання окремих статей видання, розроблення вимог до матеріалів статей для видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє», затвердження календарного плану створення видання, робота над текстом окремих книг.

Під керівництвом Наталії Іванівни Дунаєвської ще в 2002 році підготовлено першу авторську статтю «Фізичні та хімічні властивості вугілля, нафти і газу», на основі якої розроблялись вимоги до науково-інформаційних матеріалів для окремих статей видання.

Наталія ДунаєвськаНаталія ДунаєвськаДунаєвська Наталія Іванівна, кандидат технічних наук, виконуюча обов’язки директора Інституту вугільних технологій НАНУ, фахівець в галузі теплової енергетики, автор понад 100 наукових праць та авторських свідоцтв, автор і співавтор розділу «Парові та водогрійні котли», активний учасник роботи над текстом всіх книг науково-пізнавального видання.

Перші науково-інформаційні матеріали до першої книги видання надійшли в листопаді 2002 року під назвою « Байконуры начинались с мельниц». Їх автором був  В.С. Подгуренко, вчений із Миколаєва, якому відразу до душі припала ідея написання такої праці і він став гарячим її прихильником.

Володимир ПодгуренкоВолодимир ПодгуренкоПодгуренко Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, директор-головний конструктор Південного НВЦ НДЕ «Бояр»   доктор філософії в технічних науках, академік Української академії наук і академії технологічних наук України, заслужений винахідник і почесний енергетик України, доцент кафедри судових і стаціонарних установок в Національному університеті кораблебудування ім. адмірала Макарова, автор більше 100 друкованих робіт (статей, книг, навчальних посібників), 10 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, автор і співавтор багатьох розділів нашого видання.

Величезна робота з підготовки науково-інформаційних матеріалів з атомної енергетики була здійснена Б.А. Шиляєвим.

Борис ШиляєвБорис ШиляєвШиляєв Борис Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, провідний науковий співпрацівник Національного наукового центру НАНУ «ННЦ ХФТІ», автор і співавтор 200 наукових публікацій в галузі ядерної фізики, фізики радіаційного пошкодження і реакторного матеріалознавства, лауреат премій Міністерства середнього машинобудування за розробку методів радіаційної переробки відпрацьованого ядерного палива АЕС і створення багатопрограмного обчислювального комплексу математичного моделювання радіаційного пошкодження структурних та паливних матеріалів ядерно-енергетичних систем (1982, 1990 рр.), читає курс лекцій «Радіаційне матеріалознавство» у Харківському національному університеті ім. В.М. Каразіна.  

Основний тягар наукового редагування науково-пізнавального видання «Енергетика: історія, сучасність і майбутнє» ліг на плечі відомих вчених Ландау Ю.О. та Сігала І.Я., чиї інтелектуальні здібності і енциклопедичні знання допомогли створити книги, в яких знайшливідображення майже всі питання енергетики: її роль у життісуспільства, забезпеченість енергоресурсами, одержання, перетворення, акумулювання енергії, вплив енергетики на навколишнє середовище, енергозбереження та інші.  

Юрій ЛандауЮрій ЛандауЛандау Юрій Олександрович, доктор технічних наук, академік академії будівництва України, заступник технічного директора ПАО «Укргідропроект», автор більше 100 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, автор і співавтор 79 друкованих робіт у вітчизняних та зарубіжних виданнях, член Міжнародної гідроенергетичної асоціації (ІНА), член президії Українського комітету з великих гребель (UkrICOLD). Ю.О. Ландау керував проектуванням багатьох гідроенергетичних об’єктів в Україні, В’єтнамі, Лаосі, Китаї та інш., автор і співавтор багатьох розділів даного видання. Юрій Олександрович став самим відданим прихильником видання. Впродовж тривалого часу він, спираючись на свої можливості, по декілька разів перечитував текст кожної книги, підтримував,   сперечався, критикував, давав поради, взагалі відносився з розумінням і шукав вихід з тієї чи іншої ситуації.

 

Сігал Ісаак Якович, доктор технічних наук, відомий вчений в царині спалювання палива і захисту повітряного басейну від забруднення, завідувач відділом Інституту газу НАНУ, заслужений діяч науки і техніки України, автор більше 290 друкованих праць, у тому числі 14 монографій, понад 50 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. Ним розроблені наукові основи утворення оксидів азоту в топкових процесах, створений новий напрям і наукова школа, яка займається методами спалювання палива в котлах електростанцій, промислових і опалювальних котлах з пониженим утворенням оксидів азоту, автор і співавтор окремих розділів видання.

Данилко Галина Давидівна, директор ТОВ «Редакція видання ЕНІСМ», фізик за спеціальністю, вчитель-методист, координатор і організатор роботи. Під її постійним керівництвом вийшли в світ всі п’ять книг видання.

Особлива вдячність нашому незмінному редактору М.І. Київському, який багато часу, здоров’я, сил і знань приділив даному виданню, випусковому редактору В.О. Шрамко за розуміння і підтримку, всім працівникам ТОВ «Технічний центр «Енергія» за бажання завжди надати посильну допомогу, за комп’ютерну верстку і художнє оформлення, особливо дизайнеру Л.В. Охаповій за виявлене терпіння при обробці малюнків та фотоматеріалів.

Останнє засідання робочої групи, 2011рік[br](зліва направо: Сігал І.Я., Ландау Ю.О., Дунаєвська Н.І., Данилко Г.Д., Плачков І.В., Київський М.І.)Останнє засідання робочої групи, 2011рік
(зліва направо: Сігал І.Я., Ландау Ю.О., Дунаєвська Н.І., Данилко Г.Д., Плачков І.В., Київський М.І.)

Немає можливості назвати всіх, хто причетний до створення даного видання. Немає потреби також перераховувати всіх авторів, до яких входять провідні вчені й спеціалісти різних регіонів України: Києва, Донецька, Львова, Миколаєва, Севастополя, Харкова бо відомості про них подаються у кожній книзі видання. Всі вони яскраві особистості й відомі люди. Хочеться вірити, що праця такої великої кількості людей не буде марною: зерна пізнання, посіяні ними, з часом дадуть сходи.

Просто від душі хочеться висловити всім людям глибоку подяку за ту величезну працю, яку вони здійснили, за самовіддачу, безкорисливість і самовідданість, виявлені ними.

Просимо всіх читачів надсилати в редакцію виявлені в книгах помилки або неточності.                        

Плачкова С.Г. – зав. секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

Плачков І.В. – канд. техн. наук, міністр палива та енергетики України (1999, 2005–2006 роки)

Базеєв Євген Трифонович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Бондаренко В.І. – д-р техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, проректор Національного гірничого університету

Бурячок Т.О. – заст. завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Буцьо З.Ю. – начальник відділу з питань взаємодії НЕК «Укренерго» з органами державної влади і ЗМІ Варламов Г.Б. – д-р техн. наук, проректор НТУУ «КПІ»

Білека Б.Д. – д-р техн. наук, зав. відділом Інституту технічної теплофізики НАНУ

Варламов Г.Б. – конд. техн. наук, проректор з навчальної роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Васильєв Є.П. – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАНУ

Вольчин І.А. – конд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН і Мінпаливенерго України

Дашкієв Ю.Г. – д-р техн. наук, професор НТУУ «КПІ»

Денисевич К.Б. – заст. начальника Управління балансуючого ринку НЕК «Укренерго»

Дубовськой С.В. – д-р техн. наук, зав. відділом Інституту загальної енергетики НАНУ Жовтянський В.А. – д-р фіз.-мат. наук, заст. директора Інституту газу НАН України Казанський С.В. – канд. техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

Карп І.М. – академік НАН України, Почесний директор Інституту газу НАН України

Казанський Сергій Володимирович – канд. техн. наук, доцент кафедри електричних мереж і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Кесова Любов Олександрівна – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Клименко В.М. – чл.-кор. НАН Україн

Кудря С.О.– д-р техн. наук, заст. директора Інституту відновлювальної енергетики НАН України

Кузьменко О.М. – д-р техн. наук, професор Національного гірничого університету

Косяк Ю.Ф. – д-р техн. наук, професор Харківського політехнічного університету Ландау Ю.А. – д-р техн. наук, заст. технічного директора ВАТ «Укргідропроект» Осадчук В.О. – генеральний директор ВАТ «Укргідропроект»

Колоколов О.В. – д-р техн. наук, професор Національного гірничого університету Кравченко Т.Г. – к.е.н., старший науковий співробітник Міжнародного науково–навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та Міністерства освіти і науки України

Крижанівський Андрій Львович – начальник виробничо-технічного відділу ВАТ «Львівобленерго»

Ландау Ю.О. – д-р техн. наук, заступник технічного директора ВАТ «Укргідропроект»

Лисиченко Г.В. – чл.-кор. НАН України, заст. директора Інституту геохімії НАНУ

Лук'янчиков В.С. – конд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту газу НАН України

Маляренко В.А. – д-р техн. наук, професор Харківської національної академії міського господарства

Мартинюк В.И. – нач. відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Науково-технічного центру електроенергетики НЕК «Укренерго»

Мойсеєнко О.В. – начальник сектору Українського науково–дослідного інституту вуглезбагачення

Нейман В.О. – заступник головного інженера інституту «Укренергомережпроект» Мінтопенерго України

Півняк Г.Г. – академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного гірничого університету

Письменний Є.М. – д-р техн. наук, професор, декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ»

Поржезинський Юрій Георгієвич – канд. техн. наук, доцент Національного університету харчових технологій України

Подгуренко В.С. – конд. техн. наук, заслужений винахідник України, почесний енергетик України, академік Української академії наук і академії технологічних наук України, директор – головний конструктор Південного НВЦ НІЕ «Бояр»

Олещенко В.І. – директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного і природо ресурсного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ

Розен В.П. – канд. техн. наук, професор, зав. кафедрою автоматизації управління електротехнічними комплексами НТУУ «КПІ»

Сігал І.Я. – д-р. техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідуючий відділом Інституту газу НАН України

Сулейманов В.М. – канд. техн. наук, професор, зав. кафедрою електричних мереж і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Скляр П.Т. – конд. техн. наук, завідуючий відділом Українського науково– дослідного інституту вуглезбагачення

Соловей А.І. – канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання НТУУ «КПІ»

Чернявський М.В. – конд. техн. наук, ведучий науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН і Мінпаливенерго України

Тесленко О.І. – канд. техн. наук, директор департаменту теплоенергозбереження Інституту проблем екології й енергозбереження

Тугаєва І.Ф. – головний спеціаліст ВАТ «Укргідропроект»

Філатов В.І. – канд. техн. наук, начальник відділу ВАТ «Київський інститут «Енергопроект»

Христич В.О. – д-р техн. наук, професор НТУУ «КПІ»

Черемісін М.М. – д-р техн. наук, професор Харківського НТУ сільського господарства ім. Петра Василенка

Чернявський М.В. – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ

Черноусенко О.Ю. – д-р техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

Шеляг В.Р. – канд. техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

Широков С.В. – конд. техн. наук, професор НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Шиляєв Б.А. – канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», лауреат галузевої премії СРСР 1982 та 1990 років

Ященко Я.В. – канд. техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»