Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 1. Від вогню та води до електрики

Післямова

З найдавніших часів енергія була і залишається найважливішим фактором, що визначає розвиток цивілізації. Основним джерелом енергії є Сонце. Багато сотень мільйонів років на Землі відбуваються процеси енергетичного обміну, перетворення і накопичення різних форм енергії, включаючи викопні енергетичні ресурси: вугілля, нафту, газ, уран.

Саме за рахунок використання цих ресурсів, які не відновлюються природою, виробляється більша частина енергії в світі, тому надзвичайно важливо знати їх природу, властивості, склад, умови залягання, виявлені ресурси.

На сучасному етапі розвитку суспільства всі види діяльності людини (промислове виробництво, сільське господарство, транспорт та інші) не можуть функціонувати без використання електричної і теплової енергії. Вже в ХХ ст., що ознаменувалось різким збільшенням виробництва енергії, електроенергетика стала основним фактором розвитку економіки і підвищення якості життя людей і характеризувалась високими темпами розвитку, які за прогнозами збережуться і в майбутньому.

Історія освоєння і використання енергії, починаючи від оволодіння вогнем, енергією річок, вітру і закінчуючи епохою електроенергетики, розглянута в цій книзі, відображає постійний пошук, видатні відкриття, найважливіші досягнення в пізнанні законів природи.

Про те, як відбувалося пізнання теплових і електричних явищ природи, і піде мова в наступних книгах видання.

  • Попередня:
    ЧАСТИНА 2. Викопне паливо як джерело енергії
  • Читати далі:
    Список використаної літератури
  •