Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 1. Від вогню та води до електрики

Відомості про авторів

Бондаренко В.І. (ч.2, 7.6, 7.7), Варламов Г.Б. (ч.1, розділ 2), Вольчин І.А. (післямова), Карп І.М. (ч.2, 8.2.4), Колоко- лов О.В. (ч.2, 7.6, 7.7), Кравченко Т.Г. (ч.2, розділ 8), Кузьменко О.М. (ч.2, 7.6, 7.7), Ландау Ю.О. (вступ, ч.1, розділи 1, 3, післямова), Лук'янчиков В.С. (ч.2, розділ 6), Мойсеєнко О.В. (ч.2, 7.3-7.5), Півняк Г.Г. (ч.2, 7.6, 7.7), Подгуренко В.С. (ч.1, розділи 1, 3-5, 7.1(Агрікола)), Сігал І.Я. (ч.2, розділ 6), Скляр П.Т. (ч.2, 7.1-7.5), Чернявський М.В. (ч.2, 7.1, 7.2, 7.6), Широков С.В. (ч.2, розділ 9).

Бондаренко В.І. – д-р техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, проректор Національного гірничого університету

Варламов Г.Б. – конд. техн. наук, проректор з навчальної роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Вольчин І.А. – конд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН і Мінпаливенерго України

Карп І.М. – академік НАН України, Почесний директор Інституту газу НАН України

Колоколов О.В. – д-р техн. наук, професор Національного гірничого університету Кравченко Т.Г. – к.е.н., старший науковий співробітник Міжнародного науково–навчального центру інформаційних технологій і систем НАН та Міністерства освіти і науки України

Кузьменко О.М. – д-р техн. наук, професор Національного гірничого університету

Ландау Ю.О. – д-р техн. наук, заступник технічного директора ВАТ «Укргідропроект»

Лук'янчиков В.С. – конд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту газу НАН України

Мойсеєнко О.В. – начальник сектору Українського науково–дослідного інституту вуглезбагачення

Півняк Г.Г. – академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного гірничого університету

Подгуренко В.С. – конд. техн. наук, заслужений винахідник України, почесний енергетик України, академік Української академії наук і академії технологічних наук України, директор – головний конструктор Південного НВЦ НІЕ «Бояр»

Сігал І.Я. – д-р. техн. наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, завідуючий відділом Інституту газу НАН України

Скляр П.Т. – конд. техн. наук, завідуючий відділом Українського науково– дослідного інституту вуглезбагачення

Чернявський М.В. – конд. техн. наук, ведучий науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН і Мінпаливенерго України

Широков С.В. – конд. техн. наук, професор НТУУ «Київський політехнічний інститут»

  • Попередня:
    Список використаної літератури
  •