Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 1. Від вогню та води до електрики

7.3.4. Промислова класифікація вугілля України

Класифікація за марками. Споживна цінність і вартість вугілля, крім показників якості (зольності, масової частки вологи, сірки тощо), залежить від генетичних і технологічних властивостей. З врахуванням особливостей роботи підприємств України розроблено національний стандарт для встановлення марочної належності вугілля ДСТУ 3472-96 «Вугілля буре, кам'яне, антрацит. Класифікація».

У залежності від значень середнього показника відбиття вітриніту Ro, виходу летких речовин Vdaf, теплоти згоряння на сухий беззольний (Qsdaf) чи вологий беззольний (Qsaf) стан і спікливості, вираженої товщиною пластичного шару Y та індексом Рога RI, вугілля України поділяється на дев'ять марок (таблиця 7.4).

Значення виходу летких речовин, товщину пластичного шару, індекс Рога, теплоту згоряння Qsdaf визначають в пробах кам'яного вугілля і антрацитів із зольністю не більше 10%. Якщо зольність проби перевищує 10%, то її збагачують в органічній або неорганічній рідині.

Марку вугілля визначають для кожного пласту. Для встановлення марки вугілля суміші пластів шахти (шахтовидачі) знаходять значення класифікаційних показників для вугілля кожного пласту, що входить у суміш. За результатами аналізу проб вугілля пластів з врахуванням планової участі кожного пласту у видобутку вираховують середньозважені значення цих показників і за таблицею визначають марку вугілля по шахті (шахтовидачі).

Таблиця 7.5. Класифікація бурого, кам'яного вугілля і антрациту за розміром кусків

Клас

Позначення

Розміркусків, мм

Плитне

П

100–200 (300)

Крупне

К

50–100

Горіх

О

25–50

Дрібне

М

13–25

Сім'ячко

С

6–13

Штиб

Ш

0–6

Рядовий

Р

0–200 (300)

При збагаченні та розсортуванні вугілля однієї марки марку продуктів, одержаних в наслідок цих процесів, встановлюють за рядовим вугіллям, що поступає на переробку. При спільному збагаченні та розсортуванні вугілля різних марок, яке використовується для енергетичних цілей, марка продуктів визначається за середньозваженими показниками з урахуванням планової переробки рядового вугілля. При збагаченні та розсортуванні змішування вугілля різних марок, що використовуються для коксування, допускається тільки за узгодженням зі споживачем. При цьому пайова участь марок у суміші вказується за плановою їх участю у вихідному вугіллі.

Класифікація вугілля за розмірами кусків. Для багатьох видів використання вугілля велике значення має його підготовленість за крупністю. Така підготовка здійснюється при розсортуванні вугілля і продуктів збагачення, яка, як правило, проводиться за заданою шкалою класифікації для отримання сортів вугілля та антрациту, передбачених стандартами розмірів.

Класи крупності встановлені для грохочення вугілля за мінімальними і максимальними розмірами кусків, для відсівів і рядових – тільки за максимальним розміром. У відповідності з ГОСТ 19242-73 «Вугілля буре, кам'яне і антрацит. Класифікація за розміром кусків» прийнята класифікація вугілля за крупністю, що наведена в таблиці 7.5.

В Україні на вугілля, пропонується до поставок на електростанції та інші підприємства, на основі досліджень оформлюються сертифікати якості та технологічних властивостей згідно з ГОСТ 30131 «Вугілля кам'яне і антрацити (вугілля середнього і високого рангів). Кодифікація».

  • Попередня:
    7.3.3. Міжнародна кодифікація вугілля
  • Читати далі:
    7.4. Географія вугільних родовищ і світовий видобуток вугілля
  •