Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 3. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики

Перелік скорочень

АВР – автоматичне включення резерву

АЗ – активна зона

АК – (турбіна) середнього тиску конденсаційна

АСУТ – автоматизована система управління турбіною

АТП – атомна станція теплопостачання

АЕС – атомна електрична станція

БДП – блок допалюючого пристрою

БМЗ – Брянський машинобудівний завод

В – (турбіна) з виробничим відбором пари для промислового споживача

ВАТ – відкрите акціонерне товариство

ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор

ВЛ – високовольтні лінії

ВЗУ – високозбагачений уран

ВПГ – високонапірний парогенератор

ВР – (турбіна) високого тиску з протитиском

ВРП – відкритий розподільний пристрій

ВРТ – (турбіна) високого тиску з протитиском та з теплофікаційним відбором пари

ВРЧ – верхня радіаційна частина

ВТІ – Всеросійський науково-дослідний теплотехнічний інститут

ВЦГ – внутрішньоциклова газифікація

ГВП – газоводяний підігрівач

ГТЛ – генератор-трансформатор-лінія

ГПП – газопаровий прилад

ГРЕС – державна районна електростанція

ГСР – гідравлічна система регулювання

ГТ – газова турбіна

ГТД – газотурбіний двигун

ГТП – газотурбіний прилад

ГТЕ – газова турбіна енергетична

ГЦН – головний циркуляційний насос

Д – деаератор

ДКВР – двобарабаний котел водотрубний реконструйований

ДКТ – докритичний тиск

ДП – диспетчерський пункт

ДС – диспетчерська служба

ДЕС – дизель-електростанція

ЕГ – електрогенератор

ЕГК – електрогенеруючий канал регулювання

ЕТА – енерготехнологіческий агрегат

ЕГСР – електрогідравлічні системи регулювання

ЗуГРЕС – Зуївська державна районна електростанція

ЗФ – збагачувальна фабрика

ІПМаш – Інститут проблем машинобудування

К – компресор

КВГМ – котел водонагрівальний газомазутний

КВТ – компресор високого тиску

КГПП – газопаровий пристрій контактного типу

КД – камера допалювання

КВП – контрольно-вимірювальний прилад

КВП – коефіцієнт використання палива

КВВП – коефіцієнт використання встановленної потужності

КК – контактний конденсатор

КН – коефіцієнт накоплення

КНТ – компресор низького тиску

КОГ – котли-охолоджувачі газів

К.к.д. – коефіцієнт корисної дії

КЗ – камера згоряння

КШТ – киплячий шар під тиском

КТ – конденсаційна (турбіна)

з теплофікаційним відбором пари

КУ – котел-утилізатор

ЛВР – легководний реактор

ЛЗТЛ – Ленінградський завод турбиних лопаток

ЛМЗ – Ленінградський металевий завод

ЛПІ – Ленінградський політехнічний інститут

МА – малі актиноїди

МАГАТЕ – Міжнародне агентство з атомної енергії

МГД – магнітогідродинамічний генератор

МКР – мінімально контролюємий рівень

МПЦ – багатократна примусова циркуляція

МЕА – Міжнародне енергетичне агентство

МЕІ – Московський енергетичний інститут

Н – насос

НАН України – Національна академія наук України

НДС – напружено-деформований стан

НЗЛ – Невський завод ім.Леніна

НЗУ – низькозбагачений уран

НВО – науково-виробниче об’єднання

НКТ – надкритичний тиск

НПГ – низьконапірний парогенератор

НРЧ – нижня радіаційна частина

НТУУ «КПІ» – Національний технічний університет Украіни «Київський політехнічний інститут»

ОЕСР – Організація економічного співробітництва та розвитку

ОКГ – охолоджувач конверторних газів

ОРР – одиниця розділювальної роботи

ПВК – (турбіна) підвищенного високого тиску конденсаційна

ПВТ – підігрівач високого тиску

ПГ – парогенератор

ПГП – парогазовий пристрій

ПЕН – живильний електронасос

ПНТ – підігрівач низького тиску

ПП – продукти поділу

ПР – (турбіна) з виробничим відбором та протитиском

ПРТВП – пускорезервний трансформатор власних потреб

ПСП – паросиловий пристрій

ПТ – (турбіна) з виробничим та теплофікіційним відборами пари, що регулюються

ПТ – парова турбіна

ПТП – паротурбінний пристрій

Р – (турбіна) з протитиском

РАН – Російська академія наук

РВПК – реактор великої потужності (киплячий)

РВТ – ротор високого тиску

РНТ – ротор низького тиску

РПП – регенеративний повітропідігрівач

РСР – рідинносольовий реактор

РТВП – робочий трансформатор власних потреб

РШН – реактор на швидких нейтронах

САЗ – система аварийного захисту

САПР – системи автоматичного проектування

САР – система автоматичного регулювання

СВП – стрижні поглиначів, що вигоряють

СОАЗ – система аварійного охолодження активної зони

СНКТ – супернадкритичний тиск

СКР – (турбіна) на надкритичні параметри

СПбГПУ – Санкт-Петербурзький державний політехнічний університет

СРР – система ручного регулювання

СРЧ – середня радіаційна частина

СУЗ – система управління і захисту

СШ – система шин

Т – теплофікаційна (турбіна)

з теплофікаційним відбором пари

ТВТ – турбіни високого тиску

ТВЗ – тепловиділяючі збірки

ТНУ – теплонасосна станція

ТЖН – турбоживильний насос

ТЕГ – термоелектричний генератор

ТЕП – термоемісійні перетворювачі

ТЕС – теплова електрична станція

ТЕЦ – теплоелектроцентраль

УТМЗ – Уральский турбомоторний завод

ХГУ – Харьковський державний університет

ХПИ – Харьковський політехніческий інститут

ХТГЗ – Харьковський турбогенераторний завод (Турбоатом)

ХФЦКБ – Харьковська філія Центрального конструкторського бюро

ЦВТ – циліндр високого тиску

ЦКТИ – Центральний котлотурбінний інститут ім. І.І. Ползунова

ЦКШ – циркулюючий киплячий шар

ЦНД – циліндр низького тиску

ЦНТ – циліндр надкритичного тиску

ЦСД – циліндр середнього тиску

ЧВД – частина високго тиску

ЧНД – частина низького тиску

ЧНТ – частина надкритичного тиску

ЧСТ – частина середнього тиску

  • Попередня:
    Післямова
  • Читати далі:
    Список використаної літератури
  •