Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 3. Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики

Відомості про авторів

Базеєв Є.Т. (ч.1, 1.1, розділ 6), Білека Б.Д. (ч.1, 3.6–3.9), Васильєв Є.П. (ч.1, 3.8), Варламов Г.Б. (ч.1, 3.6, 3.8, 4.3, 4.4), Вольчин І.А. (ч. 1, 1.1), Дашкієв Ю.Г. (ч.1, 2.1, 2.3–2.6), Дубовськой С.В. (ч. 1, 4.4, розділ 6), Дунаєвська Н.І. (ч. 1, 2.12, 2.13), Кесова Л.О. (ч.1, 4.1, 4.2), Клименко В.М. (ч. 1, 4.2.1), Косяк Ю.Ф. (ч. 1, 3.1–3.5), Ландау Ю.О. (вступ, ч. 2, післямова), Осадчук В.О. (ч. 2), Письменний Є.М. (ч.1, 1.1, 4.1), Плачков І.В. (ч. 1, розділ 5), Подгуренко В.С. (ч. 1, 3.6, 3.8, 4.2.1, 4.3), Поташник С.І. (ч.2), Тесленко О.І. (ч. 1, 2.1, 2.7–2.11), Тугаєва І.Ф. (ч.2, 5.2), Філатов В.І. (ч. 1, 2.1, 2.3–2.11), Христич В.О. (ч.1, 3.6, 3.8, 4.3, 4.4), Чернявський М.В. (ч. 1, 2.2), Черноусенко О.Ю. (ч. 1, 1.1, 3.1–3.5), Шеляг В.Р. (ч. 1, 2.1, 2.3–2.5), Ященко Я.В. (ч. 1, 2.1, 2.7–2.11).

Базеєв Є.Т. – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАНУ

Білека Б.Д. – д-р техн. наук, зав. відділом Інституту технічної теплофізики НАНУ

Васильєв Є.П. – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАНУ

Варламов Г.Б. – д-р техн. наук, професор, проректор НТУУ «КПІ»

Вольчин І.А. – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ 

Дашкієв Ю.Г. – д-р техн. наук, професор НТУУ «КПІ»

Дубовськой С.В. – д-р техн. наук, зав. відділом Інституту загальної енергетики НАНУ Дунаєвська Н.І. – д-р техн. наук, заст. директора Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ Кесова Л.О. – д-р техн. наук, професор НТУУ «КПІ»

Клименко В.М. – чл.-кор. НАН України 

Косяк Ю.Ф. – д-р техн. наук, професор Харківського політехнічного університету Ландау Ю.А. – д-р техн. наук, заст. технічного директора ВАТ «Укргідропроект» Осадчук В.О. – генеральний директор ВАТ «Укргідропроект»

Письменний Є.М. – д-р техн. наук, професор, декан теплоенергетичного факультету НТУУ «КПІ»

Плачков І.В.– канд. техн. наук, міністр палива та енергетики України (1999, 2005–2006 роки)

Подгуренко В.С. – канд. техн. наук, директор – головний конструктор Південного НВЦ «Бояр»

Поташник С.І. – канд. техн. наук, голова правління ВАТ «Укргідроенерго»

Тесленко О.І. – канд. техн. наук, директор департаменту теплоенергозбереження Інституту проблем екології й енергозбереження

Тугаєва І.Ф. – головний спеціаліст ВАТ «Укргідропроект»

Філатов В.І. – канд. техн. наук, начальник відділу ВАТ «Київський інститут «Енергопроект»

Христич В.О. – д-р техн. наук, професор НТУУ «КПІ»

Чернявський М.В. – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ

Черноусенко О.Ю. – д-р техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

Шеляг В.Р. – канд. техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

Ященко Я.В. – канд. техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

  • Попередня:
    Список використаної літератури
  •