Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 2. Пізнання й досвід – шлях до сучасної енергетики

3.2. Класифікація способів перенесення теплоти

При теоретичних та експериментальних дослідженнях процесів перенесення теплоти, проведених впродовж ХIХ–ХХ століть, дослідниками і фахівцями отримано цілу низку оригінальних результатів, визначено закономірності теплообміну, форми розрахункових залежностей, вироблено рекомендації щодо експлуатації і створення різних теплообмінних пристроїв і апаратів.

У табл.3.1 наведено класифікацію основних способів перенесення теплоти, що зустрічаються на практиці.

Необхідні для інженерних розрахунків залежності наведені у довідковій літературі по теплообміну і теплопередачі. При цьому враховуються швидкість і характер руху теплоносія, його властивості й стан, форми і розміри тіл, що беруть участь у теплообміні.

Таблиця 3.1. Класифікація основних способів перенесення теплоти

 

Теплопровідність

Конвективний теплообмін

Теплове випромінювання

 

 

 

 

1. Стаціонарна

а відсутності внутрішніх джерел теплоти):

1.1. Однорідна стінка, багатоша- рова, оребрена.

1.2. Стержень.

1. В однофазному середовищі:

1.1. При ламінарному русі рідини

(газу) по трубах.

1.2. При турбулентному русі рідини (газу) по трубах.

1.3. При зовнішньому обтіканні рідиною (газом) тіл.

1.4. Теплообмін у пакетах і засипках.

1.5. При високій швидкості газового потоку.

1.6. Тепловіддача

при вільному русі рідини.

 

 

 

 

 

1. Між тілами, розділеними прозорим середовищем.

 

2. Стаціонарна

а наявності внутрішніх джерел теплоти):

2.1.Плоска пластина.

2.2. Кругла труба.

2. Конвективний теплообмін при зміні агрегатного стану:

2.1. Теплообмін при кипінні рідини.

2.2. Тепловіддача при конденсації пари.

 

 

2. Між газами

і поверхнею твердих тіл.

 

3. Нестаціонарна:

3.1. Охолодження (нагрівання) одновимірних тіл (перехідний процес): нескінченна пластина, циліндр, куля.

3.2. Те ж: паралелепіпед і циліндр кінцевої довжини.

3.3. Безперервний нагрів (охолодження) напівобмеже- ного тіла.

3.4. Те ж з фазовим переходом.

3.5. Періодичні процеси. Теплові хвилі у напівобмеженому тілі.

 

 

 

 

 

 

3. Теплообмін у розріджених газах.

 

 

 

 

 

3. Власне випромінювання газового об'єму

(в т. ч. у топкових пристроях).

 

 

4. Випромінювання за наявності екранів.

  • Попередня:
    3.1. Способи перенесення теплоти
  • Читати далі:
    3.3. Деякі основні напрями розвитку теорії і практики теплопередачі на сучасному етапі
  •