Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 2. Пізнання й досвід – шлях до сучасної енергетики

Висновок

Розвиток цивілізації, потреби виробництва ставили перед ученими та інженерами завдання пізнання теплових, електричних і магнітних явищ, радіоактивності та використання їх на практиці.

Знання, накопичені людством протягом тисячоліть, видатні наукові відкриття і винаходи в епоху Відродження, промислової революції XVI–XVIII ст. і в подальший період забезпечили успішний розвиток начал термодинаміки і теорії теплопередачі, теплотехніки, теорії електрики і електротехніки.

На початок ХХ ст. виникли необхідні умови для подальшого широкого розвитку електроенергетики: були створені ефективні парові та гідравлічні турбіни, електричні генератори змінного струму, побудовані та успішно експлуатувалися перші теплові й гідроелектростанції, лінії електропередач високої напруги.

Отриманий досвід застосування електроенергії продемонстрував її величезні технологічні переваги завдяки використанню при її виробництві різних видів первинної енергії (відновлюваних і невідновлюваних), що перетворюються у вторинну енергію, і передачі її на великі відстані. При цьому до виробництва електроенергії залучалися масштабні енергоресурси, такі як вугілля, торф, нафта, газ, гідравлічна енергія.

Були доведені висока ефективність електрики, що забезпечує світло, тепло, механічну енергію, можливість багатофункціонального її використання в промисловості, транспорті, сільському господарстві, у побуті й т.д.

Таким чином, були створені умови для настання ери сучасної електроенергетики.

З початку ХХ ст. стрімкий розвиток електроенергетики став основою зростання економіки і підвищення якості життя людей. Найважливіше значення має електроенергетика в структурній перебудові енергетичного комплексу з широким впровадженням електротехнологій, завдяки чому досягається багатократне зниження енерговитрат і викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище.

Великий вплив на розвиток електроенергетики справили відкриття явища радіоактивності, оволодіння атомною енергією.

Історія пізнання основ тепло-, електроі ядерної техніки, освоєння людиною теплової, електричної та атомної енергії, створення перших електростанцій, ліній електропередач і об'єднаних енергосистем, розвитку електротехнологій і використання електроенергії, розглянута у цій книзі, відображає величезні досягнення людства у вивченні навколишнього світу, які забезпечили настання ери сучасної електроенергетики.

Розвиток у XX ст. теплової, атомної і гідроенергетики, нетрадиційних видів енергетики, об'єднаних енергосистем, їх стан сьогодні, а також подальші перспективи електроенергетики будуть розглянуті в наступних томах видання.

  • Попередня:
    ЧАСТИНА 4. Становлення атомної енергетики
  • Читати далі:
    Коли б не вони... Хронологія найважливіших відкриттів у галузі енергетики
  •