Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 2. Пізнання й досвід – шлях до сучасної енергетики

Відомості про авторів

Базеєв Є.Т. (ч.2, розділи 1–3), Варламов Г.Б. (ч.2, 4.1, 4.2), Вольчин І.А. (ч.2, 4.3, 4.4), Казанський С.В. (ч.3, розділи 5–14), Кесова Л.О. (ч.1), Крижанівський А.Л. (ч.3, 15.3), Ландау Ю.О. (вступ, ч.1, висновок), Нейман В.О. (ч.3, розділи 11, 12), Плачков І.В. (ч.3, 15.2), Поржезинський Ю.Г. (ч.2, розділ 4), Сулейманов В.М. (ч.3, розділи 13, 14, 15.1), Шиляєв Б.А. (ч.4).

Базеєв Євген Трифонович – канд. техн. наук, провідний науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України

Варламов Геннадій Борисович – канд. техн. наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Вольчин Ігор Альбінович – канд. техн. наук, старший науковий співробітник Інституту вугільних енерготехнологій НАН України і Міністерства палива та енергетики України

Казанський Сергій Володимирович – канд. техн. наук, доцент кафедри електричних мереж і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Кесова Любов Олександрівна – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Крижанівський Андрій Львович – начальник виробничо-технічного відділу ВАТ «Львівобленерго»

Ландау Юрій Олександрович – д-р техн. наук, заступник технічного директора ВАТ «Укргідропроект»

Нейман Валентин Олександрович – заступник головного інженера інституту «Укренергомережпроект» Мінтопенерго України

Плачков Іван Васильович – канд. техн. наук, до середини 2006 р. міністр палива і енергетики України

Поржезинський Юрій Георгієвич – канд. техн. наук, доцент Національного університету харчових технологій України

Сулейманов Віктор Миколаєвич – канд. техн. наук, професор, зав. кафедрою електричних мереж і систем НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Шиляєв Борис Анатолійович – канд. фіз.-мат. наук, провідний науковий співробітник Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», лауреат галузевої премії СРСР 1982 та 1990 років

 

 

 

  • Попередня:
    Список використаної літератури
  •