Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

Розділ 2. Енергозбереження в Україні

У вітчизняній практиці в розглянутій сфері склалася деяка термінологічна неоднозначність. Зокрема, не очевидним є застосування терміну «енергозбереження», оскільки воно справедливе, так чи інакше у всіх енергетичних процесах як один з основних законів фізики. У зв'язку із цим слід наголосити, що в рамках економіки проблема енергозбереження розглядається з погляду життєдіяльності людини. Іншими словами, мова йде про заощадження тієї складової енергії, що економічно доступна людині й може бути залучена в господарський обіг або ж становить для неї інтерес внаслідок інших, наприклад екологічних, причин. Ця теза цілком відповідає викладеним вище поглядам С. А. Подолинського на особливості енергетичних процесів на поверхні Землі та роль в них праці або ж розгляду проблеми енергозбереження на основі ексергетичного підходу (див. розд. 3).

  • Попередня:
    Розділ 1. Історія та світовий досвід енергозбереження
  • Читати далі:
    2.1. Радянський період
  •