Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

Розділ 4. Основні напрями розвитку енергетики України до 2030 року

Перша редакція Енергетичного стратегії на період 2030 року була опрацьована за розпорядженням Президента України в 2002–2003 рр. Інститутом загальної енергетики НАН України за участю багатьох академічних та галузевих інститутів і організацій. Вона пройшла широке громадське обговорення, результати якого були враховані під час опрацювання другої її редакції у 2005–2006 рр. Друга редакція стратегії, підготовлена Міністерством палива та енергетики України та Інститутом загальної енергетики НАН України із залученням інших науково-дослідних інститутів Національної академії наук України, галузевих наукових установ, після громадського обговорення, численних слухань у Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів, була схвалена Постановою КМ України від 15 березня 2006 р. № 145-р.

Згідно з директивами уряду в новій редакції уточнені цілі й завдання стратегії, намічені додаткові заходи щодо гарантування енергетичної безпеки, зниження показників питомого споживання енергії промисловими підприємствами і в побуті, кардинального зменшення об’єму споживання газу, збільшення використання електроенергії для опалення житла, розвитку атомної енергетики, зокрема збільшення строків роботи діючих енергоблоків, євроінтеграції, законодавчого забезпечення розвитку ПЕК тощо.

У результаті збільшено прогнозовані обсяги власного видобутку вугілля та урану і, як наслідок, максимально знижені очікувані рівні імпорту енергоносіїв для виробітку електроенергії, визначено основні програми розвитку галузей ПЕК, які повинні опрацьовуватися з урахуванням прогнозів енергетичних балансів і основних напрямів розвитку енергетики. У доопрацьованій стратегії значно збільшені прогнозовані показники заміни бензину на газ для автотранспорту, виробітку енергії на ГЕС, у тому числі малих, використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії (НВДЕ), розвитку магістральних і розподільних мереж. Переглянуті з урахуванням вимог часу розділи стосовно законодавчого забезпечення розвитку енергетики та його наближення до європейського, зокрема в питаннях ринку енергії, екології та ін.

Енергетична стратегія України на період до 2030 року дає комплексний аналіз сучасного стану, основних перспектив і доцільних стратегічних напрямів розвитку енергетики України.

  • Попередня:
    Розділ 3. Перспективи розвитку і науково-технічний прогрес в енергетиці
  • Читати далі:
    4.1. Основні напрямки розвитку енергетики України до 2030 року
  •