Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

Відомості про авторів

Бурячок Т.О. (ч.4, розділ 2), Буцьо З.Ю. (ч.4, розділ 5, ч.5, розділ 4), Варламов Г.Б. (ч.3, розділ 2), Дубовськой С.В. (ч. 5), Жовтянський В.А. (ч. 2), Казанський С.В. (ч.4, розділи 3, 4), Кудря С.О. (ч. 1, розділ 1, 2.1–2.3, розділ 3), Ландау Ю.О. (вступ, ч. 1, розділ 1, 2.1, 2.2, 2.4–2.7, розділ 3, ч.3, розділи 1, 4, ч.5, 3.3, післямова), Лисиченко Г.В. (ч.3, розділ 3), Маляренко В.А. (ч.3, розділ 2), Мартинюк В.І. (ч.4, розділ 5), Олещенко В.І. (ч. 4, розділ 2), Плачкова С.Г. (ч.4, розділ 2), Плачков І.В. (ч.5, розділ 4), Розен В.П. (ч.4, розділ 1), Сігал І.Я. (ч.3, розділи 1,2), Соловей О.І. (ч. 1, розділ 1, 2.1–2.3, 2.8–2.9, розділ 3, ч.3, розділ 5), Сулейманов В.М. (ч. 3, розділ 6), Черемисін М.М. (ч.4, розділ 6).

 

Бурячок Т.О. – заст. завідувача секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції Буцьо З.Ю. – начальник відділу з питань взаємодії НЕК «Укренерго» з органами державної влади і ЗМІ Варламов Г.Б. – д-р техн. наук, проректор НТУУ «КПІ»

Дубовськой С.В. – д-р техн. наук, зав. відділом Інституту загальної енергетики НАНУ Жовтянський В.А. – д-р фіз.-мат. наук, заст. директора Інституту газу НАН України Казанський С.В. – канд. техн. наук, доцент НТУУ «КПІ»

Кудря С.О.– д-р техн. наук, заст. директора Інституту відновлювальної енергетики НАН України

Ландау Ю.А. – д-р техн. наук, заст. технічного директора ВАТ «Укргідропроект»

Лисиченко Г.В. – чл.-кор. НАН України, заст. директора Інституту геохімії НАНУ

Маляренко В.А. – д-р техн. наук, професор Харківської національної академії міського господарства

Мартинюк В.И. – нач. відділу інформаційно-аналітичного забезпечення Науково-технічного центру електроенергетики НЕК «Укренерго»

Олещенко В.І. – директор Науково-дослідного центру енергетичного, ядерного і природо ресурсного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ

Плачкова С.Г. – зав. секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції

Плачков І.В. – канд. техн. наук, міністр палива та енергетики України (1999, 2005–2006 роки)

Розен В.П. – канд. техн. наук, професор, зав. кафедрою автоматизації управління електротехнічними комплексами НТУУ «КПІ»

Сигал І.Я. – д-р техн. наук, зав. відділом Інституту газу НАН Украіни

Соловей А.І. – канд. техн. наук, доцент кафедри електропостачання НТУУ «КПІ»

Сулейманов В.М. – д-р техн. наук, професор НТУУ «КПІ»

Черемісін М.М. – д-р техн. наук, професор Харківського НТУ сільського господарства ім. Петра Василенка

  • Попередня:
    Використана література
  •