Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Розвиток теплоенергетики та гідроенергетики

Зміст
Вступ
1.1. Основні поняття у теплоенергетиці
1.2. Типи теплових електростанцій та принцип їх роботи
2.1. Загальні відомості, класифікація парових та водогрійних котлів
2.10. Водогрійні котли для централізованого теплопостачання
2.11. Електрокотли
2.12. Сучасний стан та напрямки розвитку котлобудування
2.13. Стан котельного господарства в Україні та напрямки його модернізації
2.2. Органічне паливо та типи топкових пристроїв для його спалювання
2.3. Парові котли малої та середньої продуктивності
2.4. Парові енергетичні котли
2.5. Парові котли енергоблоків ТЕС
2.6. Котли'утилізатори й енерготехнологічні котли
2.7. Створення та удосконалення водогрійних котлів
2.8. Водогрійні котли малої потужності
2.9. Водогрійні котли для комунальної енергетики
3.1. Еволюція парових турбін та їх основні типи
3.2. Основні елементи сучасних парових турбін
3.3. Основи експлуатації парових турбін
3.4. Стан паротурбінного обладнання в Україні
3.5. Шляхи удосконалення конструкцій парових турбін у світі
3.6. Історія розвитку енергетичного газотурбобудування
3.7. Основні елементи енергетичних газотурбінних установок та їх призначення
3.8. Створення та розвиток парогазових й газопарових установок, їх класифікація
3.9. Сучасний стан стаціонарного енергетичного газотурбобудування та шляхи його розвитку
Розділ 3. Парові та газові турбіни
4.1. Конденсаційні електростанції
4.2. Теплоцентралі – підприємства комбінованого вироблення теплоти й електроенергії. Теплофікація
4.3. Електростанції з парогазовими і газопаровими установками
4.4. Малі та модульні електростанції
4.2.1. Когенераційні установки у системі теплофікації
4.4.1. Пересувні електростанції
4.4.2. Стаціонарні малі електростанції
4.4.3. Мікроелектростанції
5.1. Динаміка розвитку й сучасний стан системи теплопостачання м. Києва
5.2. Система теплопостачання міст Москви й Санкт-Петербурга
5.3. Особливості систем теплопостачання північноєвропейських країн (Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії й Ісландії)
Розділ 6. Перспективи розвитку теплової енергетики
1.1. Початковий етап розвитку гідроенергетики (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
1.2. Розвиток гідроенергетики з початку і до середини ХХ століття
1.3. Сучасний етап розвитку гідроенергетики (із середини ХХ ст.)
2.1. Енергія й потужність водотоків
2.2. Гідроенергетичні ресурси та їх використання
2.3. Регулювання річкового стоку
2.4. Принципові схеми використання гідравлічної енергії на ГЕС
2.5. Основні енергетичні параметри ГЕС
2.6. Принципові схеми роботи ГАЕС
2.7. Основні енергетичні параметри ГАЕС
2.8. Режим роботи ГЕС і ГАЕС в об'єднаних енергосистемах
2.9. Комплексне використання та охорона водних ресурсів
3.1. Каскади ГЕС
3.2. Територіально-виробничі комплекси й енергокомплекси
4.1. Основні типи ГЕС і склад споруд
4.2. Водопровідні споруди ГЕC
4.3. Греблі гідровузлів
4.4. Особливості споруд ГАЕС
5.1. Склад технологічного устаткування
5.2. Гідротурбіни й оборотні гідромашини
5.3. Гідрогенератори й гідрогенератори-двигуни
5.1.1. Гідросилове устаткування
5.1.2. Електричне устаткування
5.1.3. Головні схеми електричних з'єднань
5.1.4. Допоміжне устаткування
Розділ 6. Перспективи розвитку гідроенергетики
Післямова
Перелік скорочень
Список використаної літератури
Відомості про авторів
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •