Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Енциклопедія

Зміст видання "Енергетика: історія, сучасність і майбутнє"
Зміст
Вступ
Звернення до читачів
1.1. Сонце – об'єкт поклоніння людства
Розділ 1. Сонце. Земля та її еволюція. Вода і вітер
1.2.1. Планета Земля, розвиток знань про Землю
1.2.2. Внутрішня будова Землі
1.2.3. Стадії еволюції Землі
1.2.4. Геологічні процеси, основні риси геологічної історії Землі
1.2.5. Роль Сонця, води та вітру в розвитку життя на Землі
Розділ 2. Освоєння і добування вогню
3.1. Використання води – найважливіший фактор розвитку цивілізації
3.2. Водяні колеса та їх еволюція
3.3. Від водяного колеса до гідротурбіни – розвиток теорії, створення і застосування гідротурбін
4.1. Використання енергії вітру в період з давніх-давен до нового часу
4.2. Вітряки Росії й України
4.3. Вітряні млини США
4.4. Типи вітряних млинів
4.5. Внесок науки у вирішення проблеми вітрокористування
4.6. Створення перших вітроелектростанцій
5.1. Погляд в історію пізнання Сонячної системи і початок використання сонячної енергії
5.2. Потенціал сонячної енергії
Розділ 5. Початок використання сонячної енергії та її потенціал
6.1. Процес горіння
6.2. Кругообіг вуглецю в природі
7.2. Хімічний склад та фізичні властивості вугілля
7.4. Географія вугільних родовищ і світовий видобуток вугілля
7.5. Умови залягання, видобутку і транспортування
7.6. Напрямки використання вугілля
7.7. Вугілля в Україні
Додаток до розділу 7
7.1.1. Історія відкриття та використання викопного вугілля
7.1.2. Походження викопного вугілля
7.2.1. Вихідний органічний матеріал
7.2.2. Фізичні властивості
7.2.3. Хімічні властивості
7.3.1. Міжнародна класифікація
7.3.2. Класифікація вугілля за генетичними і технологічними параметрами
7.3.3. Міжнародна кодифікація вугілля
7.3.4. Промислова класифікація вугілля України
8.1. Історія відкриття і використання нафти і газу та їх походження
8.3. Умови залягання, видобутку і транспортування
8.4. Практичне використання нафти і газу
8.5. Географія нафтових і газових родовищ та історія їх відкриття
8.6. Нафта і газ в Україні
8.2.1. Хімічний склад і фізичні властивості нафти
8.2.2. Класифікація нафт
8.2.3. Хімічний склад і фізичні властивості газу
8.2.4. Метан вугільних пластів
Розділ 9. Уран
Післямова
Список використаної літератури
Відомості про авторів
Зміст
Вступ
Частина 1. Мистецтво пізнавати навколишній світ
1.1. Агрегатні стани тіл
1.2. Природа теплоти. Принцип еквівалентності. Закон збереження енергії
1.3. Енергія. Види енергії та їх особливості
1.4. Теплоємність
2.1. Предмет і метод термодинаміки
2.2. Основні поняття та визначення
2.3. Перший закон термодинаміки
2.4. Другий закон термодинаміки
2.5. Поняття ексергії
2.6. Третій закон термодинаміки (тепловий закон Нернста)
2.7. Ентропія і невпорядкованість (статистичний характер другого закону термодинаміки)
2.8. Філософсько-методологічні основи другого закону термодинаміки
2.9. Термодинаміка на рубежі ХХI століття. Стан і перспективи
3.1. Способи перенесення теплоти
3.2. Класифікація способів перенесення теплоти
3.3. Деякі основні напрями розвитку теорії і практики теплопередачі на сучасному етапі
4.2. Двигуни внутрішнього згоряння
4.3. Парові котли
4.4. Топки
4.1.1. Парові машини
4.1.2. Парові турбіни
5.1. Перші відомості про електрику тертя й магнетизм
5.2. Електропровідність. Провідники та ізолятори
5.3. Два роди електричних зарядів. Закон Кулона
5.4. Електричне поле і його характеристики
5.5. Електрична ємність. Конденсатор
5.6. Електрична машина тертя. Індукційна машина
5.7. Досліди з електричним розрядом. Вивчення атмосферної електрики
6.1. Відкриття гальванічного струму
6.2. Дослідження електричного кола. Закони Ома і Кірхгофа
6.3. Електромагнетизм. Електромагнітна індукція
7.1. Оборотність електричної і теплової енергії. Закон Джоуля –Ленца
7.2. Відкриття вольтової дуги. Дугові електричні лампи
7.3. Лампи розжарювання
7.4. Термоелектричний струм
7.5. Зародження основ електродинаміки
8.1. Перші електричні машини
8.2. Створення центральних електростанцій
9.1. Перші електродвигуни
9.2. Використання електричної тяги
9.3. Електродвигуни змінного струму
10.1. Електроліз, гальваностегія, гальванопластика
10.2. Інші напрями застосування хімічної дії струму
10.3. Технічне застосування теплової дії струму
11.1. Перші досліди з передачі електрики на відстань
11.2. Перші системи передачі електроенергії постійним струмом
11.3. Передача електроенергії змінним струмом
11.4. Трансформація електроенергії
11.5. Удосконалення конструкції ліній електропередачі
12.1. Перші кроки з об'єднання
12.2. Основні способи з’єднання мереж
12.3. Реалізація об'єднання електричних мереж у першій третині ХХ століття
12.4. Переваги з’єднання мереж
12.5. Основні технічні проблеми з’єднання мереж
Розділ 13. Енергетика Росії на початку ХХ століття
Розділ 14. План ГОЕЛРО – перший у світовій історії план розвитку народного господарства
15.1. Від перших електростанцій і ліній електропередачі до об'єднаної енергетичної системи України
15.2. Створення та становлення Київської енергосистеми
15.3. Становлення енергетики Західної України
16.1. На сцену виходить уран. Радіоактивність
16.2. Енергія атома
16.3. Радіоактивні елементи в періодичній системі
16.4. Перші ядерні реакції. Відкриття нейтрона
16.5. Штучна радіоактивність
16.6. Нейтрон вступає в дію. Поділ урану. Плутоній
16.7. Ланцюгова ядерна реакція поділу урану
Розділ 17. Створення перших ядерних реакторів
Розділ 18. Перші атомні електростанції
Висновок
Коли б не вони… Хронологія найважливіших відкриттів у галузі енергетики
Список використаної літератури
Відомості про авторів
Зміст
Вступ
1.1. Основні поняття у теплоенергетиці
1.2. Типи теплових електростанцій та принцип їх роботи
2.1. Загальні відомості, класифікація парових та водогрійних котлів
2.10. Водогрійні котли для централізованого теплопостачання
2.11. Електрокотли
2.12. Сучасний стан та напрямки розвитку котлобудування
2.13. Стан котельного господарства в Україні та напрямки його модернізації
2.2. Органічне паливо та типи топкових пристроїв для його спалювання
2.3. Парові котли малої та середньої продуктивності
2.4. Парові енергетичні котли
2.5. Парові котли енергоблоків ТЕС
2.6. Котли'утилізатори й енерготехнологічні котли
2.7. Створення та удосконалення водогрійних котлів
2.8. Водогрійні котли малої потужності
2.9. Водогрійні котли для комунальної енергетики
3.1. Еволюція парових турбін та їх основні типи
3.2. Основні елементи сучасних парових турбін
3.3. Основи експлуатації парових турбін
3.4. Стан паротурбінного обладнання в Україні
3.5. Шляхи удосконалення конструкцій парових турбін у світі
3.6. Історія розвитку енергетичного газотурбобудування
3.7. Основні елементи енергетичних газотурбінних установок та їх призначення
3.8. Створення та розвиток парогазових й газопарових установок, їх класифікація
3.9. Сучасний стан стаціонарного енергетичного газотурбобудування та шляхи його розвитку
Розділ 3. Парові та газові турбіни
4.1. Конденсаційні електростанції
4.2. Теплоцентралі – підприємства комбінованого вироблення теплоти й електроенергії. Теплофікація
4.3. Електростанції з парогазовими і газопаровими установками
4.4. Малі та модульні електростанції
4.2.1. Когенераційні установки у системі теплофікації
4.4.1. Пересувні електростанції
4.4.2. Стаціонарні малі електростанції
4.4.3. Мікроелектростанції
5.1. Динаміка розвитку й сучасний стан системи теплопостачання м. Києва
5.2. Система теплопостачання міст Москви й Санкт-Петербурга
5.3. Особливості систем теплопостачання північноєвропейських країн (Данії, Фінляндії, Швеції, Норвегії й Ісландії)
Розділ 6. Перспективи розвитку теплової енергетики
1.1. Початковий етап розвитку гідроенергетики (кінець ХІХ–початок ХХ ст.)
1.2. Розвиток гідроенергетики з початку і до середини ХХ століття
1.3. Сучасний етап розвитку гідроенергетики (із середини ХХ ст.)
2.1. Енергія й потужність водотоків
2.2. Гідроенергетичні ресурси та їх використання
2.3. Регулювання річкового стоку
2.4. Принципові схеми використання гідравлічної енергії на ГЕС
2.5. Основні енергетичні параметри ГЕС
2.6. Принципові схеми роботи ГАЕС
2.7. Основні енергетичні параметри ГАЕС
2.8. Режим роботи ГЕС і ГАЕС в об'єднаних енергосистемах
2.9. Комплексне використання та охорона водних ресурсів
3.1. Каскади ГЕС
3.2. Територіально-виробничі комплекси й енергокомплекси
4.1. Основні типи ГЕС і склад споруд
4.2. Водопровідні споруди ГЕC
4.3. Греблі гідровузлів
4.4. Особливості споруд ГАЕС
5.1. Склад технологічного устаткування
5.2. Гідротурбіни й оборотні гідромашини
5.3. Гідрогенератори й гідрогенератори-двигуни
5.1.1. Гідросилове устаткування
5.1.2. Електричне устаткування
5.1.3. Головні схеми електричних з'єднань
5.1.4. Допоміжне устаткування
Розділ 6. Перспективи розвитку гідроенергетики
Післямова
Перелік скорочень
Список використаної літератури
Відомості про авторів
Відомості про авторів
Зміст
Вступ
Розділ 1. Розвиток атомної енергетики
2.1. Фізичні основи роботи ядерних реакторів
2.2. Загальні принципи будови ядерних реакторів
2.3. Виділення енергії в активній зоні ядерного реактора
2.4. Основні типи ядерних реакторів
2.4.1. Реактори на теплових нейтронах
2.4.2. Реактори на швидких нейтронах
2.4.3. Дослідницькі ядерні реактори
3.1. Ядерні реактори на морських суднах
3.2. Космічні ядерно-енергетичні установки
3.3. Атомні станції теплопостачання (АСТ)
Розділ 3. Ядерні енергетичні установки
4.1. Теплові схеми атомних станцій
4.2. Головний корпус АЕС
4.3. Радіоактивні відходи
4.4. Ядерний реактор
4.5. Парова турбіна
5.1. Паливний цикл на збагаченому урані
5.2. Плутонієвий паливний цикл
5.3. Торієвий паливний цикл
Розділ 5. Паливні цикли атомної енергетики
6.1. Економічні основи ядерного паливного циклу
6.3. Використання ядерного палива в реакторі АЕС
6.2.1. Видобування природного урану
6.2.2. Збагачення урану
6.2.3. Виготовлення ядерного палива – твелів й тепловиділяючих збірок
6.2.4. Виробництво твелів для реакторів на теплових нейтронах
7.1. Реактори нових типів
7.2. Нове ядерне паливо
7.3. Створення замкнутого ядерного паливного циклу
7.4. Можливі шляхи зниження радіотоксичності відпрацьованого ядерного палива АЕС
7.5. Питання інженерної та екологічної безпеки системи реакторів у паливному циклі, замкнутому за актиноїдами
8.1. Системи трансмутації, керовані прискорювачем заряджених частинок
8.2. Підкритичні системи, керовані прискорювачами протонів
8.3. Перспективи розвитку систем, керованих прискорювачами заряджених частинок
8.4. Основні аспекти трансмутації
Розділ 9. Можливий варіант розвитку ядерно-паливного циклу в Україні
Розділ 1. Процес об'єднання енергетичних систем: основні поняття й призначення
2.1. Можливості використання для міжсистемних зв'язків ліній електропередач різного типу
2.2. Повітряні лінії електропередачі змінного струму
2.3. Кабельні лінії електропередачі змінного струму
2.4. Передача енергії постійним струмом високої напруги
Розділ 3. Об'єднана енергетична система України
Розділ 4. Єдина енергетична система Російської Федерації
Розділ 5. Транснаціональні та трансконтинентальні енергосистемні утворення
Післямова
Перелік скорочень
Список використаної літератури
Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
2.1. Сонячна енергетика
2.2. Вітроенергетика
2.3. Біоенергетика
2.4. Мала гідроенергетика
2.5. Припливні електростанції
2.6. Використання гідравлічної енергії течій
2.7. Хвильові електростанції
2.8. Геотермальна енергетика
2.9. Використання енергії довкілля
2.1.1. Сонячна теплоенергетика
2.1.2. Сонячна електроенергетика
2.1.3. Стан і перспективи розвитку сонячної енергетики
2.2.1. Вітроенергетичні установки
2.2.2. Стан і перспективи розвитку вітроенергетики
2.3.1. Енергетичні ресурси біомаси
2.3.2. Біоенергетичні технології
Розділ 3. Перспективи розвитку відновлювальної нетрадиційної енергетики
1.1. Енергія та розвиток людства
1.2. Функціональні підходи до проблеми енергоефективності (зі світового досвіду)
1.3. Деякі специфічні елементи політики енергозбереження, спільні для різних країн
1.4. Напрямки діяльності розвинених країн у сфері енергоефективності
1.5. Проблема сталого розвитку
2.1. Радянський період
2.2. Енергоефективність і кризові явища в економіці початкового періоду державності
2.3. Визначальні фактори впливу на енергоємність ВВП
2.4. Основні елементи державної політики енергозбереження в Україні та їх результативність
Розділ 2. Енергозбереження в Україні
Розділ 3. Від енергозбереження до енергоефективності
Розділ 1. Історія охорони навколишнього середовища
2.1. Основні забруднювачі навколишнього середовища
2.2. Спалювання палива та парниковий ефект
2.3. Методи зниження викидів токсичних речовин в атмосферу
Розділ 2. Вплив теплоенергетики на навколишнє середовище
3.1. Загальні відомості про атомну енергетику, радіоактивність та вплив АЕС на навколишнє середовище
3.3. Особливості радіаційного впливу атомної енергетики на навколишнє середовище
3.4. Проблеми ядерно-радіаційної безпеки та шляхи їх вирішення
Розділ 3. Атомна енергетика та навколишнє середовище
3.2.1. Будова атома
3.2.2. Загальна характеристика радіоактивності
3.2.3. Перетворення атомних ядер
3.2.4. Закони радіоактивного розпаду
3.2.5. Види іонізуючого випромінювання та основні поняття дозиметрії
3.3.1. Радіаційний фон – природний і техногенний
3.3.2. Наслідки використання та випробувань ядерної зброї
3.3.3. Викиди об'єктів атомної енергетики
3.3.4. Аварії на АЕС
3.3.5. Радіоактивні відходи ядерно-паливного циклу
4.1. Особливості взаємодії гідроенергетичних об'єктів з навколишнім середовищем
4.2. Основні фактори впливу гідроенергетичних об'єктів на навколишнє середовище
4.3. Екологічні вимоги щодо охорони навколишнього середовища в період будівництва гідроенергетичних об'єктів
4.3. Екологічні вимоги з охорони навколишнього середовища в період спорудження гідроенергетичних об’єктів
4.4. Екологічні вимоги щодо охорони навколишнього середовища при експлуатації гідроенергетичних об'єктів
4.5. Моніторинг навколишнього середовища
4.2.1. Основні позитивні фактори
4.2.2. Основні негативні фактори й заходи щодо їх мінімізації
4.2.3. Неоднозначні фактори
Розділ 5. Відновлювальна нетрадиційна енергетика та охорона навколишнього середовища
Розділ 6. Екологічні аспекти впливу електричних полів ліній електропередач надвисокої напруги на навколишнє середовище
Розділ 1. Енергетична безпека
2.1. Сучасна система енергетичного законодавства України та основні напрями її вдосконалення
2.2. Правове регулювання екологічних проблем в атомній енергетиці
2.3. Правове регулювання відносин у сфері енергетики в ЄС
2.4. Договір до Енергетичної хартії
2.5. Міжнародні організації у сфері енергетики
Розділ 2. Законодавство, що регулює відносини у ПЕК
Розділ 3. Світовий досвід організації ринків електричної енергії
4.1. Основні моделі організації ринків електроенергії
4.2. Організація енергетичного ринку Великобританії
4.3. Організація скандинавського ринку електричної енергії
Розділ 5. Розвиток ринкового реформування енергетики України
Розділ 6. Сучасні автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ)
1.1. Споживання енергії як чинник економічного зростання
1.2. Розвиток регіональної структури споживання енергії
1.3. Перспективний попит на енергію в регіонах світу
2.1. Світове виробництво кінцевої енергії. Від викопної органіки – до первинної електричної енергії
2.2. Перспективні види первинної енергії майбутнього
3.1. Перспективні енергетичні технології як чинник стійкого розвитку енергетики
3.2. Екологічно чисті технології теплової енергетики
3.3. Перспективи розвитку світової енергетики
4.1. Основні положення Енергетичної стратегії України до 2030 року
4.2. Розвиток галузей паливноенергетичного комплексу
4.3. Очікувані результати реалізації та можливі напрями корегування Енергетичної стратегії України
Розділ 4. Основні напрями розвитку енергетики України до 2030 року
Післямова
Перелік скорочень
Список використаної літератури
Відомості про авторів
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •