Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Розвиток атомної енергетики та об'єднаних енергосистем

Відомості про авторів
Зміст
Вступ
Розділ 1. Розвиток атомної енергетики
2.1. Фізичні основи роботи ядерних реакторів
2.2. Загальні принципи будови ядерних реакторів
2.3. Виділення енергії в активній зоні ядерного реактора
2.4. Основні типи ядерних реакторів
2.4.1. Реактори на теплових нейтронах
2.4.2. Реактори на швидких нейтронах
2.4.3. Дослідницькі ядерні реактори
3.1. Ядерні реактори на морських суднах
3.2. Космічні ядерно-енергетичні установки
3.3. Атомні станції теплопостачання (АСТ)
Розділ 3. Ядерні енергетичні установки
4.1. Теплові схеми атомних станцій
4.2. Головний корпус АЕС
4.3. Радіоактивні відходи
4.4. Ядерний реактор
4.5. Парова турбіна
5.1. Паливний цикл на збагаченому урані
5.2. Плутонієвий паливний цикл
5.3. Торієвий паливний цикл
Розділ 5. Паливні цикли атомної енергетики
6.1. Економічні основи ядерного паливного циклу
6.3. Використання ядерного палива в реакторі АЕС
6.2.1. Видобування природного урану
6.2.2. Збагачення урану
6.2.3. Виготовлення ядерного палива – твелів й тепловиділяючих збірок
6.2.4. Виробництво твелів для реакторів на теплових нейтронах
7.1. Реактори нових типів
7.2. Нове ядерне паливо
7.3. Створення замкнутого ядерного паливного циклу
7.4. Можливі шляхи зниження радіотоксичності відпрацьованого ядерного палива АЕС
7.5. Питання інженерної та екологічної безпеки системи реакторів у паливному циклі, замкнутому за актиноїдами
8.1. Системи трансмутації, керовані прискорювачем заряджених частинок
8.2. Підкритичні системи, керовані прискорювачами протонів
8.3. Перспективи розвитку систем, керованих прискорювачами заряджених частинок
8.4. Основні аспекти трансмутації
Розділ 9. Можливий варіант розвитку ядерно-паливного циклу в Україні
Розділ 1. Процес об'єднання енергетичних систем: основні поняття й призначення
2.1. Можливості використання для міжсистемних зв'язків ліній електропередач різного типу
2.2. Повітряні лінії електропередачі змінного струму
2.3. Кабельні лінії електропередачі змінного струму
2.4. Передача енергії постійним струмом високої напруги
Розділ 3. Об'єднана енергетична система України
Розділ 4. Єдина енергетична система Російської Федерації
Розділ 5. Транснаціональні та трансконтинентальні енергосистемні утворення
Післямова
Перелік скорочень
Список використаної літератури
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •