Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Виходячи з наявного досвіду будівництва й експлуатації гідроенергетичних об'єктів з водоймищами комплексного призначення в різних природних умовах і в різних країнах, можна виділити основні фактори їх впливу на навколишнє середовище.

Слід зазначити надзвичайно складний і різноманітний характер їх прямих і непрямих впливів на навколишнє середовище залежно від особливостей природних умов кожного гідроенергетичного об'єкта, що визначає необхідність комплексної оцінки цих впливів і умов, розробки специфічних рішень і природоохоронних заходів, які враховують дані особливості й забезпечують мінімізацію негативних наслідків.

Ці заходи передбачаються для компенсації шкоди кожному елементу біосфери, що зазнає негативного впливу незалежно від позитивного впливу на інші елементи, щоб зберегти екологічну рівновагу.

Деякі прояви взаємодії водоймищ із навколишнім середовищем можуть бути негативними або позитивними залежно від конкретних природних умов, ухвалених рішень щодо природоохоронних і соціальних заходів, режимів експлуатації, їх виконання в період будівництва й під час експлуатації, від зовнішніх факторів.

  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •