Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Пізнання й досвід - шлях до сучасної енергетики

Зміст
Вступ
Частина 1. Мистецтво пізнавати навколишній світ
1.1. Агрегатні стани тіл
1.2. Природа теплоти. Принцип еквівалентності. Закон збереження енергії
1.3. Енергія. Види енергії та їх особливості
1.4. Теплоємність
2.1. Предмет і метод термодинаміки
2.2. Основні поняття та визначення
2.3. Перший закон термодинаміки
2.4. Другий закон термодинаміки
2.5. Поняття ексергії
2.6. Третій закон термодинаміки (тепловий закон Нернста)
2.7. Ентропія і невпорядкованість (статистичний характер другого закону термодинаміки)
2.8. Філософсько-методологічні основи другого закону термодинаміки
2.9. Термодинаміка на рубежі ХХI століття. Стан і перспективи
3.1. Способи перенесення теплоти
3.2. Класифікація способів перенесення теплоти
3.3. Деякі основні напрями розвитку теорії і практики теплопередачі на сучасному етапі
4.2. Двигуни внутрішнього згоряння
4.3. Парові котли
4.4. Топки
4.1.1. Парові машини
4.1.2. Парові турбіни
5.1. Перші відомості про електрику тертя й магнетизм
5.2. Електропровідність. Провідники та ізолятори
5.3. Два роди електричних зарядів. Закон Кулона
5.4. Електричне поле і його характеристики
5.5. Електрична ємність. Конденсатор
5.6. Електрична машина тертя. Індукційна машина
5.7. Досліди з електричним розрядом. Вивчення атмосферної електрики
6.1. Відкриття гальванічного струму
6.2. Дослідження електричного кола. Закони Ома і Кірхгофа
6.3. Електромагнетизм. Електромагнітна індукція
7.1. Оборотність електричної і теплової енергії. Закон Джоуля –Ленца
7.2. Відкриття вольтової дуги. Дугові електричні лампи
7.3. Лампи розжарювання
7.4. Термоелектричний струм
7.5. Зародження основ електродинаміки
8.1. Перші електричні машини
8.2. Створення центральних електростанцій
9.1. Перші електродвигуни
9.2. Використання електричної тяги
9.3. Електродвигуни змінного струму
10.1. Електроліз, гальваностегія, гальванопластика
10.2. Інші напрями застосування хімічної дії струму
10.3. Технічне застосування теплової дії струму
11.1. Перші досліди з передачі електрики на відстань
11.2. Перші системи передачі електроенергії постійним струмом
11.3. Передача електроенергії змінним струмом
11.4. Трансформація електроенергії
11.5. Удосконалення конструкції ліній електропередачі
12.1. Перші кроки з об'єднання
12.2. Основні способи з’єднання мереж
12.3. Реалізація об'єднання електричних мереж у першій третині ХХ століття
12.4. Переваги з’єднання мереж
12.5. Основні технічні проблеми з’єднання мереж
Розділ 13. Енергетика Росії на початку ХХ століття
Розділ 14. План ГОЕЛРО – перший у світовій історії план розвитку народного господарства
15.1. Від перших електростанцій і ліній електропередачі до об'єднаної енергетичної системи України
15.2. Створення та становлення Київської енергосистеми
15.3. Становлення енергетики Західної України
16.1. На сцену виходить уран. Радіоактивність
16.2. Енергія атома
16.3. Радіоактивні елементи в періодичній системі
16.4. Перші ядерні реакції. Відкриття нейтрона
16.5. Штучна радіоактивність
16.6. Нейтрон вступає в дію. Поділ урану. Плутоній
16.7. Ланцюгова ядерна реакція поділу урану
Розділ 17. Створення перших ядерних реакторів
Розділ 18. Перші атомні електростанції
Висновок
Коли б не вони… Хронологія найважливіших відкриттів у галузі енергетики
Список використаної літератури
Відомості про авторів
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •