Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики у сучасному світі

Зміст
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
2.1. Сонячна енергетика
2.2. Вітроенергетика
2.3. Біоенергетика
2.4. Мала гідроенергетика
2.5. Припливні електростанції
2.6. Використання гідравлічної енергії течій
2.7. Хвильові електростанції
2.8. Геотермальна енергетика
2.9. Використання енергії довкілля
2.1.1. Сонячна теплоенергетика
2.1.2. Сонячна електроенергетика
2.1.3. Стан і перспективи розвитку сонячної енергетики
2.2.1. Вітроенергетичні установки
2.2.2. Стан і перспективи розвитку вітроенергетики
2.3.1. Енергетичні ресурси біомаси
2.3.2. Біоенергетичні технології
Розділ 3. Перспективи розвитку відновлювальної нетрадиційної енергетики
1.1. Енергія та розвиток людства
1.2. Функціональні підходи до проблеми енергоефективності (зі світового досвіду)
1.3. Деякі специфічні елементи політики енергозбереження, спільні для різних країн
1.4. Напрямки діяльності розвинених країн у сфері енергоефективності
1.5. Проблема сталого розвитку
2.1. Радянський період
2.2. Енергоефективність і кризові явища в економіці початкового періоду державності
2.3. Визначальні фактори впливу на енергоємність ВВП
2.4. Основні елементи державної політики енергозбереження в Україні та їх результативність
Розділ 2. Енергозбереження в Україні
Розділ 3. Від енергозбереження до енергоефективності
Розділ 1. Історія охорони навколишнього середовища
2.1. Основні забруднювачі навколишнього середовища
2.2. Спалювання палива та парниковий ефект
2.3. Методи зниження викидів токсичних речовин в атмосферу
Розділ 2. Вплив теплоенергетики на навколишнє середовище
3.1. Загальні відомості про атомну енергетику, радіоактивність та вплив АЕС на навколишнє середовище
3.3. Особливості радіаційного впливу атомної енергетики на навколишнє середовище
3.4. Проблеми ядерно-радіаційної безпеки та шляхи їх вирішення
Розділ 3. Атомна енергетика та навколишнє середовище
3.2.1. Будова атома
3.2.2. Загальна характеристика радіоактивності
3.2.3. Перетворення атомних ядер
3.2.4. Закони радіоактивного розпаду
3.2.5. Види іонізуючого випромінювання та основні поняття дозиметрії
3.3.1. Радіаційний фон – природний і техногенний
3.3.2. Наслідки використання та випробувань ядерної зброї
3.3.3. Викиди об'єктів атомної енергетики
3.3.4. Аварії на АЕС
3.3.5. Радіоактивні відходи ядерно-паливного циклу
4.1. Особливості взаємодії гідроенергетичних об'єктів з навколишнім середовищем
4.2. Основні фактори впливу гідроенергетичних об'єктів на навколишнє середовище
4.3. Екологічні вимоги щодо охорони навколишнього середовища в період будівництва гідроенергетичних об'єктів
4.3. Екологічні вимоги з охорони навколишнього середовища в період спорудження гідроенергетичних об’єктів
4.4. Екологічні вимоги щодо охорони навколишнього середовища при експлуатації гідроенергетичних об'єктів
4.5. Моніторинг навколишнього середовища
4.2.1. Основні позитивні фактори
4.2.2. Основні негативні фактори й заходи щодо їх мінімізації
4.2.3. Неоднозначні фактори
Розділ 5. Відновлювальна нетрадиційна енергетика та охорона навколишнього середовища
Розділ 6. Екологічні аспекти впливу електричних полів ліній електропередач надвисокої напруги на навколишнє середовище
Розділ 1. Енергетична безпека
2.1. Сучасна система енергетичного законодавства України та основні напрями її вдосконалення
2.2. Правове регулювання екологічних проблем в атомній енергетиці
2.3. Правове регулювання відносин у сфері енергетики в ЄС
2.4. Договір до Енергетичної хартії
2.5. Міжнародні організації у сфері енергетики
Розділ 2. Законодавство, що регулює відносини у ПЕК
Розділ 3. Світовий досвід організації ринків електричної енергії
4.1. Основні моделі організації ринків електроенергії
4.2. Організація енергетичного ринку Великобританії
4.3. Організація скандинавського ринку електричної енергії
Розділ 5. Розвиток ринкового реформування енергетики України
Розділ 6. Сучасні автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів (АСКОЕ)
1.1. Споживання енергії як чинник економічного зростання
1.2. Розвиток регіональної структури споживання енергії
1.3. Перспективний попит на енергію в регіонах світу
2.1. Світове виробництво кінцевої енергії. Від викопної органіки – до первинної електричної енергії
2.2. Перспективні види первинної енергії майбутнього
3.1. Перспективні енергетичні технології як чинник стійкого розвитку енергетики
3.2. Екологічно чисті технології теплової енергетики
3.3. Перспективи розвитку світової енергетики
4.1. Основні положення Енергетичної стратегії України до 2030 року
4.2. Розвиток галузей паливноенергетичного комплексу
4.3. Очікувані результати реалізації та можливі напрями корегування Енергетичної стратегії України
Розділ 4. Основні напрями розвитку енергетики України до 2030 року
Післямова
Перелік скорочень
Список використаної літератури
Відомості про авторів
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •