Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Частина 2. Розвиток вчення про теплоту, термодинаміку, теплопередачу і теплові машини

1.1. Агрегатні стани тіл
1.2. Природа теплоти. Принцип еквівалентності. Закон збереження енергії
1.3. Енергія. Види енергії та їх особливості
1.4. Теплоємність
2.1. Предмет і метод термодинаміки
2.2. Основні поняття та визначення
2.3. Перший закон термодинаміки
2.4. Другий закон термодинаміки
2.5. Поняття ексергії
2.6. Третій закон термодинаміки (тепловий закон Нернста)
2.7. Ентропія і невпорядкованість (статистичний характер другого закону термодинаміки)
2.8. Філософсько-методологічні основи другого закону термодинаміки
2.9. Термодинаміка на рубежі ХХI століття. Стан і перспективи
3.1. Способи перенесення теплоти
3.2. Класифікація способів перенесення теплоти
3.3. Деякі основні напрями розвитку теорії і практики теплопередачі на сучасному етапі
4.2. Двигуни внутрішнього згоряння
4.3. Парові котли
4.4. Топки
4.1.1. Парові машини
4.1.2. Парові турбіни
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •