Бог проявив щедрість,
коли подарував світу таку людину...

Світлані Плачковій присвячується

Видання присвячується дружині, другу й соратнику,
автору ідеї, ініціатору й організатору написання цих книг
Світлані Григорівні Плачковій, що стало її останнім
внеском у свою улюблену галузь – енергетику.

Книга 5. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища. Функціонування енергетики в сучасному світі

ЧАСТИНА 1. Відновлювальна нетрадиційна енергетика

Частина 3. Електроенергетика та охорона навколишнього середовища

Розділ 1. Історія охорони навколишнього середовища
2.1. Основні забруднювачі навколишнього середовища
2.2. Спалювання палива та парниковий ефект
2.3. Методи зниження викидів токсичних речовин в атмосферу
Розділ 2. Вплив теплоенергетики на навколишнє середовище
3.1. Загальні відомості про атомну енергетику, радіоактивність та вплив АЕС на навколишнє середовище
3.3. Особливості радіаційного впливу атомної енергетики на навколишнє середовище
3.4. Проблеми ядерно-радіаційної безпеки та шляхи їх вирішення
Розділ 3. Атомна енергетика та навколишнє середовище
3.2.1. Будова атома
3.2.2. Загальна характеристика радіоактивності
3.2.3. Перетворення атомних ядер
3.2.4. Закони радіоактивного розпаду
3.2.5. Види іонізуючого випромінювання та основні поняття дозиметрії
3.3.1. Радіаційний фон – природний і техногенний
3.3.2. Наслідки використання та випробувань ядерної зброї
3.3.3. Викиди об'єктів атомної енергетики
3.3.4. Аварії на АЕС
3.3.5. Радіоактивні відходи ядерно-паливного циклу
4.1. Особливості взаємодії гідроенергетичних об'єктів з навколишнім середовищем
4.2. Основні фактори впливу гідроенергетичних об'єктів на навколишнє середовище
4.3. Екологічні вимоги щодо охорони навколишнього середовища в період будівництва гідроенергетичних об'єктів
4.3. Екологічні вимоги з охорони навколишнього середовища в період спорудження гідроенергетичних об’єктів
4.4. Екологічні вимоги щодо охорони навколишнього середовища при експлуатації гідроенергетичних об'єктів
4.5. Моніторинг навколишнього середовища
4.2.1. Основні позитивні фактори
4.2.2. Основні негативні фактори й заходи щодо їх мінімізації
4.2.3. Неоднозначні фактори
Розділ 5. Відновлювальна нетрадиційна енергетика та охорона навколишнього середовища
Розділ 6. Екологічні аспекти впливу електричних полів ліній електропередач надвисокої напруги на навколишнє середовище
  • Попередня:
    Вступ
  • Читати далі:
    Розділ 1. Загальні відомості про відновлювальні нетрадиційні джерела енергії
  •